Startside

INFOKOM

- fra Information til Kommunikation

- om Kvalitet i Kvalitetshåndtering

1) Hvad er problemet?

Dit kvalitetssikringssystem er baseret på processer og procedurer, som ikke er vurderet af andre end din ledelse, kolleger og medarbejdere.

 

Du er usikker på om en auditering eller akkreditering vil bedømme dine processer og procedurer "fit for purpose".

 

2) Hvem har problemet?

Som kvalitetsansvarlig er det dig, som skal stå til ansvar for kvaliteten i dit kvalitetssikringssystem.

3) Hvornår er det et problem?

Du er usikker på om dine processer og procedurer faktisk er kvalitetssikret og kvalitetssikrende, og om de er up-to-date og fit-for-purpose.

 

Du oplever en større udefrakommende fokus på videnflow og krav om dokumentation af indsats og handlinger på basis af dokumenteret viden. Kan dit system leverer denne vare?

4) Hvordan løser vi problemet?

Ved en uvildig gennemgang får du bekræftet kvaliteten af dit kvalitetssikringssystem:

 

  1. Systemet bliver holdt op mod gældende lov
  2. Systemet bliver holdt op mod god praksis
  3. Processes og procedure bliver set efter
  4. Interview af interessenter af oplevet effekt
  5. Indsigt i styrke- og forbedringsområder.
  6. Liste over særlige fund

 

Resultatet bliver samlet i rapport og gennemgået

 

5) Hvilken effekt får det?

Rapporten bliver dokumentation for rettidig omhu mht. kvalitetssikringen af kvalitetshåndteringssystemet.

 

Indsats, tiltag og handlinger med henblik på justering af kvalitetssytemet kan nu foretages på basis af en uvildig, dokumenteret viden.

 

Du står stærkere som kvalitetsansvarlig.

 

6) Hvorfor er det problem?

Det bliver kun et problem hvis man lader stå til og satser på at "det-skal-nok gå" metoden.

Et kvalitetssystem, som bygger på hensigter og som ikke kan fremvise en etableret praksis, har svært ved at kunne klare en ekstern auditering. Manglende blåstempling af et kvalitetshåndteringspraksis kan have store konsekvenser, også for ansatte og brugere af organisationens ydelser.

7) Brug for en Kvalitetskonsulent?

Kvalitetskonsulent Roelof Wouwenaar.

Master i Pædagogisk IT, Lærer, Europæisk EFQM excelence assessor.

 

Jeg garanterer professionalisme og ærlig feedback.

 

Brug muligheden for at komme problemerne i forkøbet og få uvildig rådgivning med hensyn til procesorienteret kvalitetshåndtering i egen virksomhed eller institution.

 

Omsæt dine data og informationer til "viden om" og kommunikation.

| Roelof Wouwenaar | info@infokom.dk | +45 2121 4501